Dit is Cirkels

Dit is Cirkels

Voor Cirkels gaan circulaire en sociale economie hand in hand. Zorg dragen voor onze leefomgeving door spullen, materialen en grondstoffen te hergebruiken, houdt geen steek zonder ook zorg te dragen voor de mensen die daarin leven. Bij Cirkels bieden we kans op passend werk, zodat iedereen een plek krijgt om actief bij te dragen aan de samenleving en kan groeien en ontplooien.
Dit is Cirkels
sticker
sticker
sticker

Hergebruik, daar gelooft Cirkels voor 100% in

Circulaire economie gaat volgens Cirkels hand in hand met deeleconomie. Ook dat is een toekomstplan van Cirkels: jouw geschonken spullen nog meer hergebruiken door ze uit te lenen of te verhuren. Met een aantrekkelijk, betaalbaar en innovatief aanbod zal Cirkels binnenkort iederéén warm maken om te delen!

Circulaire economie
talenten

Alle mensen zijn welkom. Met hun hoofd, hart en ziel.

Niet alleen talenten maar ook kwetsbare kanten mogen er zijn. Bij Cirkels bieden we passend werk, maar is er ook uitdaging en verantwoordelijkheid binnen ieders mogelijkheden. Er wordt geluisterd en samen gebouwd aan de organisatie op een manier die bij de mensen past. Bovendien moeten er doorgroeimogelijkheden zijn, zowel binnen Cirkels als erbuiten, zodat ook het perspectief voor iedereen passend is.

Kom werken bij Cirkels

ECOSO, circulaire maatwerkgroep

Cirkels behoort tot de circulaire maatwerkgroep ECOSO. Bij ECOSO ligt de focus op gepaste tewerkstelling en leerplekken creëren voor mensen die hun weg op de arbeidsmarkt moeilijk vinden. Dit gebeurt altijd in een context van circulariteit van grondstoffen en materialen. Voor ECOSO is Cirkels dé manier om laagdrempelige activiteiten aan te bieden om te groeien en talenten en competenties te versterken, passend bij de circulaire doelen.
 

ECOSO

Vind ons in jouw buurt